Know eight women who were close to Mahatma Gandhi?

Mahatma Gandhi

તમે મહાત્મા ગાંધીની તસ્વીરોને ધ્યાનપૂર્વક નિહાળી છે? મોટાભાગના ફોટોગ્રાફ્સમાં ગાંધીજીની ચોતરફ લોકોની ભીડ જોવા મળે છે. Mahatma Gandhi

Nearly every Indian person is familiar with some of the individuals in the group. Kasturba, Jawaharlal Nehru, or Sardar Patel are a few examples.

read also કોઈપણ અવાજ કોપી કરે, કાર ચલાવવાના અવાજ થી લઈ બંદૂક ની ગોળી પણ ફોડે, 40 જેટલા અવાજ કાઢે,

There are certain persons, nevertheless, about whom virtually little is known.

Knowing more about some of the women who had a close relationship with Mohandas Karamchand Gandhi’s ideas would be interesting.

These women’s lives were profoundly impacted by Gandhiji. These ladies followed the route taken by Mahatmaji.

line

• મેડેલીન સ્લેડ ઉર્ફે મીરાબહેન (1892-1982)

મહાત્મા ગાંધી અને મેડેલીન સ્લેડ
ઇમેજ કૅપ્શન,મહાત્મા ગાંધી અને મેડેલીન સ્લેડ

The daughter of British Admiral Sir Edmund Slade was Madeleine. Because she was a British officer’s daughter, her life was structured.

Beethoven, a German pianist and composer, was all around Madeleine. He consequently met France’s intelligentsia Roma.

Along with writing about musicians, Romain Poland also chronicled Mahatma Gandhi’s life.

The biography of Gandhiji by Romain Rolland had a significant impact on Madeleine.

Madeleine made the decision to spend her life according to Gandhiji’s instructions because of the profound impression he had on her.

Also read  તમારું નામ બોલતાની સાથેજ ખુલશે તમારા મોબાઈલનો લોક

After reading about Gandhiji, Madeleine wrote to him to express her excitement about visiting the ashram.

Madeleine gave up drinking, went vegetarian, learned how to farm, and began reading Mahatmaji’s journal “Young India” after traveling from Mumbai to Ahmedabad in October 1925.

In Madeleine’s words, “As I entered the room, a thin man sitting opposite rose from a white cushion and came towards me.” is how she first encountered Gandhiji.

“I recognized him as Bapu. I was constantly filled with excitement and faith. Before me, a celestial light appeared.

I was perched on my dad’s feet. You are my daughter, he said as he roused me from sleep.

The Mahatma and Madeleine developed a new friendship after that day. Then Mirabehan was given the name Madeleine.

Also read  મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના

line

• નીલા ફ્રેમ કૂક (1972-1945)

મહાત્મા ગાંધી અને નીલા ફ્રેમ કૂક
ઇમેજ કૅપ્શન,મહાત્મા ગાંધી અને નીલા ફ્રેમ કૂક

She was referred to as Neela Nagini in the ashram. Neela, who viewed herself as Krishna’s gopi, resided in Mount Abu with a lord.

Neela, a native of America, fell in love with the Prince of Mysore.

In 1932, he sent Gandhi a letter from Bangalore. He informed Gandhiji of the efforts being made to stop Abhadchet in that letter.

Also read ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દ્વારા નવી ભરતી જાહેર

From there, the correspondence between the two parties began.

In Yerwada Jail in February 1933, Neela met Gandhi. Neela was sent by Gandhi to Sabarmati Ashram.

It took him a little while at the Sabarmati Ashram before he started to feel a particular kinship with the newcomers.

Living in a remote place like an ashram was challenging for the liberal Neela.

Neela ran away from the ashram one day and was later discovered in Vrindavan. He was eventually sent to America.

read also કોઈપણ અવાજ કોપી કરે, કાર ચલાવવાના અવાજ થી લઈ બંદૂક ની ગોળી પણ ફોડે, 40 જેટલા અવાજ કાઢે,

He translated the Quran while converting to Islam in America.

line

• સરલાદેવી ચૌધરાની (1872-1945)

મહાત્મા ગાંધી અને સરલાદેવી ચૌધરાની
ઇમેજ કૅપ્શન,મહાત્મા ગાંધી અને સરલાદેવી ચૌધરાની

Sarladevi was modest in appearance, well-educated, and passionate about literature, music, and languages. Additionally, she was Rabindranath Tagore’s niece.

In Lahore, Gandhi stayed at Sarladevi’s residence. Rambhuj Dutt, Sarladevi’s freedom fighter husband, was imprisoned at that time. They lived pretty near to one another.

Given that Gandhiji referred to Sarladevi as his “spiritual wife,” it is clear how close the two were to one another.

Also read  વોટ્સએપ પર ચેનલ કેવી રીતે બનાવવી ?
હવે સેલિબ્રીટીની જેમ તમારી પણ Whatsapp ચેનલ બનાવો.

Gandhi later acknowledged that this connection had helped save his marriage.

To promote Khadi, Gandhiji and Sarladevi toured India. Gandhi’s intimate friends were aware of their connection.

In addition, Gandhi ji soon widened the gap with Sarladevi, breaking a long-standing pattern.

line

• સરોજિની નાયડુ (1879-1949)

મહાત્મા ગાંધી અને સરોજિની નાયડુ
ઇમેજ કૅપ્શન,મહાત્મા ગાંધી અને સરોજિની નાયડુ

The Indian National Congress’s first female president was Sarojini Naidu.

Mahatma Gandhi

In London, Gandhiji and Sarojini had their first encounter. Mitha Satyagraha fell within Sarojini’s purview after Gandhiji’s detention.

“A man of small stature, with no hair on his head,” Sarojini wrote of the encounter in London. The man was eating tomatoes fried in olive oil while seated on the ground in a blanket.

Also ead ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાની તમામ વિષયની પેપર સ્ટાઇલ અને નમુનાનુ આદર્શ પ્રશ્ન પત્ર

The moment I began to beam with joy at the sight of the well-known leader in this guise, he raised his eyes and said, “You must be Mrs. Naidu. Who else is so unbelieving? Dine with me, please.

Sarojini acknowledged this and enquired as to how wasteful it was.

line

• રાજકુમારી અમૃત કૌર (1889-1964)

મહાત્મા ગાંધી અને રાજકુમારી અમૃત કૌર
ઇમેજ કૅપ્શન,મહાત્મા ગાંધી અને રાજકુમારી અમૃત કૌર

Raja Harnam Singh of Kapurthala, Punjab, was the father of Amrit Kaur, a princess of the royal line. He attended school there.

One of the satyagrahis closest to Gandhiji is the princess. The princess did all possible in return.

In the years after their first encounter in 1934, Rajkumari and Gandhi exchanged countless letters.

Also read Solar Rooftop Yojana 2023

Gandhi referred to Princess Amrit Kaur as “my dear madman and rebel” in the beginning of the letter and called himself a “tyrant” at the conclusion.

Mahatma Gandhi

He was also imprisoned in 1942 during the Mitha Satyagraha and the Quit India movement. Prior to India’s independence, he also had the chance to hold the position of Health Minister.

line

• ડો. સુશીલા નૈયર (1941-2001)

મહાત્મા ગાંધી અને ડો. સુશીલા નૈયર
ઇમેજ કૅપ્શન,મહાત્મા ગાંધી અને ડો. સુશીલા નૈયર

After Mahadevbhai Desai, Pyarelal, a member of a Punjabi family, took over as Gandhiji’s secretary. Pyarelal’s sister is Sushila.

The siblings went to visit Gandhiji against Ma’s adamant resistance.

However, Pyarelal’s mother, who wept in front of Gandhiji, later turned out to be a steadfast follower of Mahatmaji.

Sushila, a medical student, worked as Gandhi’s personal physician.

Gandhi ji, in addition to Manubehan and Abhabehan, also supported Sushila in her old age.

Mahatma Gandhi

Sushila was detained in Mumbai alongside Kasturba during the Quit India Movement.

During Kasturba’s final days in Pune, Sushila stayed with her. In addition to this, he took part in Gandhiji’s experiments with celibacy.

line

• આભાબહેન ગાંધી (1927-1995)

મહાત્મા ગાંધી અને આભાબહેન ગાંધી
ઇમેજ કૅપ્શન,મહાત્મા ગાંધી અને આભાબહેન ગાંધી

Abhabehn, a Bengali by birth, was wed to Kanubhai, Gandhiji’s grandson.

Abhabhein used to sing bhajans at Gandhiji’s prayer gatherings, while Kanubhai used to take pictures. In the year 1940, Kanubhai took a lot of pictures of Mahatmaji.

Mahatma Gandhi

Gandhiji hosted Abhabhen while he was at Noakhali. Gandhiji was attempting to end the sectarian unrest that had broken out between Hindus and Muslims at the time, which had spread throughout the nation.

When Gandhiji was shot by Nathuram Godse, the Abha sisters were also there.

Mahatma Gandhi

line

• મનુબહેન ગાંધી (1928-1969)

મનુબહેન અને આભાબહેન સાથે મહાત્મા ગાંધી
ઇમેજ કૅપ્શન,મનુબહેન અને આભાબહેન સાથે મહાત્મા ગાંધી

At a very young age, Manubehan joined Gandhiji. He belonged to Mahatmaji’s extended family. Manubhein used to be referred to as Gandhiji’s granddaughter.

Along with Abhabhein, Gandhiji was in Noakhali with Manubehin. He became Gandhiji’s elderly body’s supporter.

Mahatma Gandhi

In addition to Gandhiji, Manubeh and Abhabheh were among others who picked up brooms to sweep the roadways where some of Gandhiji’s adversaries had thrown waste.

Among those who assisted Kasturba in his final days, Manubehan’s name is frequently mentioned.

In order to understand how Mahatma Gandhi spent his final few years of life, Manubhe’s journal is quite helpful.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *