How to Check AnyRoR Online

બધાને નમસ્કાર. તમે કેમ છો? આજે, તમે ઈ-ધારા અથવા ઈ-ગ્રામ કેન્દ્રની મુલાકાત લીધા વગર 7/12, 8-A અને જમીનના અન્ય દસ્તાવેજોની નકલો મેળવી શકો છો. પ્રાચીન જમીન રેકોર્ડ How to Check AnyRoR

Also read ગીર સોમનાથ વન વિભાગ વન્ય પ્રણી મિત્ર પોસ્ટ્સ 2023 માટે

તમે તમારા ફોન પરથી ઓનલાઈન ફી ભર્યા પછી જમીનની નકલની નકલ ડાઉનલોડ કરીને પ્રિન્ટ કરી શકો છો અને આ નકલ દરેક જગ્યાએ સારી છે. નમૂના 7, 12, 8-a, અને anyror પરથી અન્ય ડાઉનલોડ્સનો ડેટા વિસ્તાર નીચે માપવામાં આવ્યો છે.

જમીનના જુના રેકોર્ડ

How to Check AnyRoR Online:

Visit AnyRoR’s official website first, or go to anyror.gujarat.gov.in. then select the button for View Land Record.Now choose any option that best suits your needs.Enter your land’s district, taluka, village, survey number, and khata number after that. Then, after entering the verification code, select the “get information” button. You will now verify any RoR district from the list below.

Also read સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) સ્પેશિયાલિસ્ટ કેડર ઓફિસર પોસ્ટ્સ 2023 માટે ભરતી

જમીનના How to Check AnyRoR જુના રેકોર્ડ

Types of the Land Records in the Gujarat AnyRoR:

VF7: ગામનું ફોર્મ 7 સાતબારા ઉત્તરા અથવા 7/12 તરીકે પણ ઓળખાય છે. VF7 ફોર્મનો ઉપયોગ તમારી જમીન, ચોક્કસ જમીનની માલિકીની હકીકતો, બોજો અને અન્ય અધિકારો વિશેની માહિતી મેળવવા માટે થઈ શકે છે.

VF 8A: ગામ ફોર્મ 8A પરની માહિતી નકારાત્મક છે. તમે આ પદ્ધતિમાં ખાટા નંબર અને માલિકની વિગતો મેળવી શકો છો.

Also read સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) સ્પેશિયાલિસ્ટ કેડર ઓફિસર પોસ્ટ્સ 2023 માટે ભરતી

વિલેજ ફોર્મ 6 (VF6) એ ગામડાના એકાઉન્ટન્ટ અથવા તલાટી દ્વારા જમીનના રેકોર્ડમાં દૈનિક ફેરફારોનું સંકલન કરવા માટે રાખવામાં આવેલું રજીસ્ટર છે. તમે આનો ઉપયોગ એન્ટ્રી વિગતોમાં ફેરફારોની તપાસ કરવા માટે કરી શકો છો.

પ્રાચીન જમીન રેકોર્ડ

શક્ય છે કે 135 D એ ફેરફારની સૂચના છે. એકવાર તમે પરિવર્તન માટે અપીલ સબમિટ કરો ત્યારે તલાટી નોટિસ 135D બનાવે છે. કોઈપણ વાંધાઓ માટે આ સૂચના યોગ્ય રસ ધરાવતા પક્ષો અને સંબંધિત પક્ષોને વિતરિત કરવામાં આવી રહી છે.

વેરિફિકેશન કોડ (કેપ્ચા) દાખલ કરો અને ઇચ્છિત રિપોર્ટ બનાવવા માટે “વિગત મેળવો” બટન પર ક્લિક કરો.

તમે www.anyror.gujarat.gov.in પર નીચેના જિલ્લાઓની કોઈપણ RoR તપાસી શકો છો.

અમદાવાદ, અમરેલી, આણંદ, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, ભરૂચ, ભાવનગર, બોટાદ, છોટા ઉદેપુર.

દાહોદ, ડાંગ, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગાંધીનગર, ગીર સોમનાથ, જામનગર, જૂનાગઢ, કચ્છ, ખેડા.

મહિસાગર, મહેસાણા, મોરબી, નર્મદા, નવસારી, પંચમહાલ, પાટણ, પોરબંદર, રાજકોટ.

સાબરકાંઠા, સુરત, સુરેન્દ્રનગર, તાપી, વડોદરા અને વલસાડ જિલ્લા.

Also read  મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના

How to get a certified computerized copy of the Gujarat Land Records?

If you want a computerized certified copy of  the 7/12 Utara, 8A or 6 entry follow the given steps here

  • You must visit the nearest e-Dhara Kendra. You can find e-Dhara Kendra at the local Taluka Mamlatdar office.
  • At local e-Dhara Kendra, you can request a RoR print. Please note that you must have Survey Number, Khata Number, Farm Name, or Khatedar Name with you while requesting an RoR print.
  • The operator will confirm the records information first and then will print 7/12 or 8A from the computer.
  • e-Dhara Dy Mamlatdar or any nominated personnel signs and stamps requested computerized RoR, which is then handed around to you.
  • Note:
  • User charges of Rs. 15/- are collected.

Also read  તમારું નામ બોલતાની સાથેજ ખુલશે તમારા મોબાઈલનો લોક

Important link 

GRAMYA

Signature of the applicant for the receiving computerized demanded RoR is taken in the RoR issuance register.

ઓફિશિયલ લેટર અહીંથી વાંચો

anyror.gujarat.gov.in is the only official website for checking and downloading RoR. 7/12 Utara, Form 8A, etc in the Gujarat State. Do not use other websites or mobile apps with similar names.

Protects The Rights Of The Owner Of The Land

1. Helps to get loan from a bank

2. Court demands land records proof in case any dispute arises

3. A certified copy of records of rights protects you from illegal land acquisitions or grabbing

Uses of Gujarat Records of Rights

1.Can be used to check the ownership of the land

2. Can be used to get access to information pertaining to the land

3. Works as a vital document during land sale

4. Can be used by farmers as a document while getting a loan from the bank

5. During land sale, the land records can be used by the buyer can verify or check the revenue records of the land through land records

How To Get Gujarat Old Land Record From 1955 to Today

1: Visit

Any ROR Gujarat website

2: Click on the “

View Land Record – Rural

or

View Land Record – Urban “ tab.

3: On the next page, you will be introduced to several links, including VF6, VF7, VF8A, and 13 D Notice for Mutation.

4: To check 7/12 land records, click VF7 Survey No. Details as shown on the image above.

5: After that, enter all the details, including taluka, district, survey number, and village, get access to your land records

Friends we have brought you this government information here and this information is very useful and important for farmer brothers, share and get new information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *