Gujarat Vahli Dikri Yojana 2023

 વ્હાલી દીકરી યોજના 2023 ફોર્મ ક્યાં ભરવું? | Vahali Dikri Yojana Online Application Process | વ્હાલી દીકરી યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્‍ટ અને કઈ કચેરીનો સંપર્ક કરવો? | Download New Vahali Dikari Yojana Application Form PDF Gujarat Vahli Dikri

Vahli Dikri Yojana has been launched by the State Government of Gujarat. When the program starts, the application form’s process will be released.

We will give you a thorough explanation of the plan in this article so you can see how both the online and offline modes have advantages.

Also read  મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના

Watch out for the eligibility requirements and other details as well. Read the entire article to get the insightful information.

Gujarat Vahli Dikri

Vahali dikri yojna

Gujarat’s government had finances to fall back on during COVID-19 and the national lockdown. The initiative received a total investment of Rs. 133 crore. Total 9,325 girls were enrolled in the program from August 2019 to September 2020, therefore the state’s Women and Child Welfare Department demanded that more forms be made available and the program’s benefits be extended to 18 months.

read also કોઈપણ અવાજ કોપી કરે, કાર ચલાવવાના અવાજ થી લઈ બંદૂક ની ગોળી પણ ફોડે, 40 જેટલા અવાજ કાઢે,

To obviate female feticide in Gujarat and to deliver incentive personnel for girls’ education in  the poor families 

● Enrollment in Class 1st Early Interposition Part Rs. 4,000

● Enrollment in Class 9th Late Interposition Part Rs. 6,000

● Above 18 years of Higher Education  and wedding Rs. 1,00,000

Also read MYSY Scholarship Yojana 2023

In July of last year, the government unveiled the Daughter program. When it first started operating was in August. The Department of Women and Child Welfare advocated delaying the application deadline so that females may get benefits, but COVID-19 emerged in the interim.

Also read Best Voice Screen Lock For Android Mobile

The government has announced that the application period has been extended by six months and that the deadline for applications is now 18 months after the baby’s birth.

વ્હાલી દીકરી યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

  • બેંક એકાઉન્ટ પાસબુક
  • દીકરી નું જન્મ પ્રમાણપત્ર
  • ડોમિસાઇલ પ્રમાણપત્ર
  • આવક પ્રમાણપત્ર
  • માતાપિતાની ઓળખનો પુરાવો
  • ફોટોગ્રાફ

Girls who were born after August 2019 can still apply for the program because the application time was extended from 12 to 18 months starting from the daughter’s birth date.

Also read  મોબાઈલમા ઘણી વખત અંગ્રેજી ભાષાની માહિતી નથી સમજાતી તો હવે માત્ર કોપી કરી ને જાણો બધું જ ગુજરાતીમાં

Required Documents 

1. Daughter’s birth certificate

2. Parent’s Aadhaar card

3. Maternal birth certificate

4. Annual income of parents (Talati Office)

5. Number of children in the family

6. Certificate of birth control (when having another child)

7. Affidavit enabled by the main officer in the given form

Also read ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દ્વારા નવી ભરતી જાહેર

વહાલી દીકરી યોજના 2023 pdf  ક્યાંથી મેળવવું

            કમિશ્રનરશ્રી મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા Vahali Dikri Yojana PDF Form તેની અધિકૃત વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવેલ છે. આ ફોર્મ નીચેની જગ્યાએથી મેળવી શકાશે.

1. ગ્રામસ્તરે ચાલતી Village Computer Entrepreneur (VCE) પાસે યોજનાનું ફોર્મ મેળવી શકાશે

2. તાલુકા કક્ષાએ મામલતદાર કચેરીના “વિધવા સહાય યોજના”ના કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર પાસેથી ફોર્મ મેળવી શકાશે તથા Online Application પણ કરી શકાશે.

3. જિલ્લા કક્ષાએ મહિલા અને બાળ અધિકારીશ્રીની કચેરી ખાતે વિનામૂલ્યે એપ્લિકેશન ફોર્મ મેળવી શકાશે.

aLSO READ Voice Typing in Gujarati | Gujarati Speech To Text Offline

જો તમે વ્હાલી દિકરી યોજના ફોર્મ ડાઉંલોડ કરવા માગતા હો તો લિંક 2023

Vahali Dikri Yojana Form PDFDownload
અહીં ક્લિક કરો

વ્હાલી દિકરી યોજના વિશે વીડિયો જુઓ

વ્હાલી દીકરી યોજના નો લાભ ત્રણ હપ્તા માં ચુકવવામાં આવશે.

IMPORTANT LINK :

Download Vhali Dikri Yojna Form click here

Women and Child Development Department, Gujarat

Click here

Application Form 

Application form for “Vhali Dikari” scheme is free of cost you can get the form by Anganwadi Center, CDPO office,Gram Panchayat,Women and Child Welfare office.

Click here to view PDF FILE

Friends visiting this website, if there is any information you understand or don’t understand about this plan, please remark and let us know how it helped you or if you are profiting from it.

Also read Download Fake GPS GO Location Spoofer Latest Android Application Free

Stay tuned to our website to receive such government information and you will receive such good news and government scheme information every day. You can find information on government jobs on this website, and there will be daily updates to either the government recruitment information or the government scheme information. If there are any changes or fresh updates to the government program that we have presented to you today, the information will also be updated.

Also read મોબાઈલ માં કોમ્પ્યુટર જેવા ફોટા એડિટ કરવા માટેનું બેસ્ટ એપ

Every day, send this information to a growing number of individuals. You may also join our WhatsApp group to receive fresh information like this. Such official information will be accessible here on the internet every day. Spread the word to increase its virality. This message will work if you send it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *